Beekhuizen wordt bestuurd door een collegiaal bestuur waarin zowel bestuursleden voor Stichting Beekhuizen als voor Tennisvereniging Beekhuizen zitten.
Een maal per jaar leggen zij verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt meestal op een zondagmiddag in december georganiseerd. Check hiervoor de agenda op deze website.
In 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op zondag 16 december van 16.0 tot 17.30 uur.

Bekijk hier de agenda van de ALV 2018.
Bekijk hier de notulen van de ALV 2017.

Agenda ALV

Tijdens de ALV presenteert het bestuur een terugblik op het afgelopen jaar waarbij ook financieel verslag gedaan wordt. Verder wordt er vooruitgeblikt naar het komende jaar; de plannen met de bijbehorende begrotingen.

Uiterlijk twee weken voor de ALV, worden de notulen van de ALV van het jaar ervoor beschikbaar gesteld via deze website en zijn verder ter inzage op te vragen op de club.

Financiën en controle

Op het park hebben we te maken met verschillende(juridische) entiteiten en geldstromen.
is er controle door een kascommissie op de financiën van Tennisvereniging Beekhuizen en Stichting Evenementen Beekhuizen. Deze kascommissie maakt een zogenaamd proces-verbaal van deze controle (verslag met mogelijk aanbevelingen) die op de ALV aan het bestuur wordt uitgereikt. Vervolgens wordt er aan de vergadering voorgesteld de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid voor het afgelopen boekjaar.
Na stemming door de aanwezige leden wordt dit al dan niet verleend.

Een externe accountant controleert de financiën van Stichting Tennispark Beekhuizen en Tenniscentrum Beekhuizen BV.

Tijdens de ALV wordt ook over de contributie voor het komende jaar beslist op voorstel van het bestuur.

Bestuurssamenstelling

Tot slot wordt op de ALV de bestuurssamenstelling voor het komende jaar gepresenteerd. De huidige bestuurssamenstelling vind je hier.

 

 

Zonnepanelen

Lid worden ?

Met de introductiecommissie je draai vinden of tennis proberen met proeflessen!

>> Naar lidmaatschap en meer

Binnen spelen?

Binnenbanen kunnen door zowel leden als niet-leden worden gehuurd. 

>> Naar onze pagina verhuur

winter tafereel TVB
zomer tafereel TVB-2
zomer tafereel TVB-3
zonnepanelen

Onze Sponsors

 • element4
 • Willemsen makelaars NIEUW
 • DAAN
 • MK-JS
 • CJ-COIFFURE
 • teunissen
 • FYSIO TER HORST
 • PANNEKOEKHUIS-STRIJLAND
 • Bij-Spaan
 • Tien-met-payoff
 • De deel
 • House-of-tennis
 • DAAN
 • maassenvandenbrinkvelp
 • SI-CHUAN-LOGO-cmyk
 • teunissen
 • PCGlogosite
 • Willemsen makelaars NIEUW
 • HURENKAMP
 • Pelssport2
 • wifi4all-gks2
 • Den bramel
 • tennisstore
 • De deel
 • Appeldoorn-met-payoff
 • Pelssport2
 • SI-CHUAN-LOGO-cmyk
 • MK-JS
 • NAMA
 • PANNEKOEKHUIS-STRIJLAND
 • teunissen
 • slagerij-putman
 • DAAN
 • DDJ-accountants
 • wifi4all gks2
 • House-of-tennis
 • INSTAAN
 • Kapona
 • slagerij putman
 • Tien-met-payoff
 • Melis 100 jaar
 • Appeldoorn-met-payoff
 • HURENKAMP
 • Den bramel
 • kranenburg
 • FYSIO TER HORST
 • Kapona
 • slagerij putman
 • VER VO DEF
 • Truckherstel
 • 5 square
 • ijsselstate
 • VER VO DEF
 • teunissen
 • Rabobank-liggend
Ga naar boven